Безпрограшна лотерея 2018 | Цейлонський преміум чай ALOKOZAY Україна.

Безпрограшна лотерея 2018

Час проведення акції: 15.09.2018 - 15.11.2018

ТМ Алокозай проводить безпрограшну лотерею на території всієї України. Запрошуємо Вас взяти участь і отримати чудові подарунки!

Беспроигрышная лотерея 2018

1. Загальні положення.
1.1. Організатором акції – рекламного проекту під умовною назвою «Безпрограшна лотерея» є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛОКОЗАЙ ТПРЕМІУМ».
1.2. Пояснення термінів «ПРОЕКТ» та «АКЦІЯ», які прописуються за текстом даних Правил та Умов.
1.2.1. Проект – рекламний захід під умовною назвою «Безпрограшна лотерея», який проводиться відповідно до цих Правил і в рамках якого реалізуються дві рекламні активності:
– обмін стрічок або чеків на скретч-карт та на Гарантовані Подарунки від Організатора Акції;
1.2.2. Акція – рекламний захід під умовною назвою «Безпрограшна лотерея», яка реалізується в рамках Проекту відповідно до умов даних Правил, і передбачає набуття Учасниками Акції акційною чайної продукції ТМ «АЛОКОЗАЙ»
1.2.3. Акційна чайна продукція ТМ «АЛОКОЗАЙ» – весь асортимент чайної продукції Торгової марки «ALOKOZAY», який присутній в Торговій точці, на території якої проводиться Акція. Адреси Торгових точок по посиланню.
1.2.4. Торгова точка – фізична або юридична особа, яка здійснює реалізацію чайної продукції ТМ «АЛОКОЗАЙ» (далі по тексту – торгова точка або Представник Торговельної точки).
1.2.5. Гарантовані Подарунки (п. 6.2 Фонду Заохочення Проекту) – товарно-матеріальні цінності, які можна отримати при обміні стрічки або касового чека, в якому зафіксовано придбання чайної продукції ТМ «АЛОКОЗАЙ» в кількості від двох пачок / банок і більше на скретч-карту методом випадкового вибору учасником Акції.
1.2.6. Учасники проекту – фізичні особи, які відповідають вимогам п.4 Загальних вимог до Учасників проекту та діючих згідно із заявленими умовами участі в рекламних проектах.
1.2.7. Промоутер – приватна особа (або група осіб), з яким Організатор уклав договір з метою реклами чайної продукції ТМ «АЛОКОЗАЙ» і просування її на ринок.
1.2.8. Офіційний сайт – інтернет- сайт www.alokozay.com.ua, права на який має Організатор Акції.

2. Загальні умови проведення Рекламного проекту.
2.1. Проект є національним і проводиться Організатором на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій, які визначені чинними в Україні законодавчими актами.
2.2. Проект проводиться в період з 15 вересня 2018 (00.00.00 год.) по 15 листопада 2018 (23.59.59 год.) включно
2.3. Мета проекту – підтримка іміджу продукції ТОВ «АЛОКОЗАЙ ТІ» під торговельною маркою «АЛОКОЗАЙ».
2.4. В рамках проекту задіяний весь асортимент чайної продукції ТМ «АЛОКОЗАЙ», який присутній в Торговій точці, на території якої проводиться Акція. Адреси Торгових точок за посиланням.

3. Загальні вимоги до Учасників Проекту.
3.1. У Проекті вправі взяти участь всі дієздатні повнолітні громадяни, які проживають на території України, за винятком тимчасово окупованих територій і які є споживачами Продукту.
3.2. Учасниками проекту не визнаються і не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:
3.2.1. працівники Організатора Проекту та їх близькі родичі (чоловік / дружина, діти, брати / сестри, батьки);
3.2.2. неповнолітні;
3.2.3. особи, обмежено-дієздатні і недієздатні.
3.3. Учасники проекту під час участі в Проекті надають персональні зобов’язання:
3.3.1. дотримуватися вимог Правил і норм чинного законодавства України;
3.3.2. вказувати повні, коректні і достовірні відомості, зазначені в цих Правилах;
3.4. Беручи участь в Проекті, Учасники погоджуються і надають свій дозвіл на
використання своїх персональних даних організатором Проекту з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, що діють в рамках чинного Законодавства України.
3.5. Учасник проекту, який не згоден з умовами Правил і / або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних втрачає право на отримання гарантованих подарунків.

4. Загальні умови Акції.
4.1. Для участі в Акції – Учасникам Акції необхідно:
4.1.1. протягом періоду проведення Акції придбати 2 і більше будь-яких пачок / банок чаю від ТМ «АЛОКОЗАЙ».
4.1.2. обміняти у Промоутера на території Торгової точки, в якій його було придбано акційну продукцію ТМ «АЛОКОЗАЙ», стрічку або оригінал касового чека на скретч-карту із зазначенням Гарантованого подарунка.
4.1.3. стерти захисне покриття скретч-карти, під яким подано виграний Учасником Гарантований подарунок.
4.1.3. одночасно за місцем отримати Гарантований Подарунок, вказаний у скретч-карті, обраної методом випадкового відбору Учасником.
4.6. Організатор залишає за собою право змінювати умови Акції, в тому числі строк її дії, про що він зобов’язаний повідомити Учасника Акції шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Організатора за посиланням http://alokozay.com.ua/bl2018/

5. Фонд Заохочень Проекту.
5.1. Призовий фонд Проекту складається з Гарантованих Подарунків Акції, які підпадають під розіграш.
5.2. Гарантовані Подарунки Акції (обмін стрічки або оригіналу касового чека на скретч-карту з Гарантованим подарунком):
5.2.1. фірмовий пакет 2 шт
5.2.2. серветки
5.2.3. рюкзак
5.2.4. френч прес
5.2.5. косметичка
5.2.6. ручка
5.2.7. плед
5.4. Організатор Акції залишає за собою право здійснювати рівноцінну заміну Гарантованих Подарунків, в тому числі в разі тимчасової відсутності того чи іншого Гарантованого Подарунку.
5.5. Зовнішній вигляд Гарантованих Подарунків, які підпадають під розіграш (колір, розмір, марка, модель та інші параметри і характеристики), можуть відрізнятися від зображення на рекламних матеріалах Акції та на Офіційному сайті Організатора.
5.6. Заміна, обмін, повернення Гарантованих Подарунків, які підпадають під розіграш, грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускаються.
5.7. Вартість кожного з Гарантованих Подарунків не перевищує 930, 00 грн.
5.8. Якщо Учасник Акції не реалізував право на отримання Гарантованого подарунка в терміни, зазначені в цих Правилах, або не виконав її умови, вважається, що Учасник відмовився від зазначеного права.
5.9. При виникненні ситуації, в результаті якої можливе неоднозначне трактування умов даних Правил, а також виникненні будь-яких спірних питань та / або ситуацій, що не врегульовані умовами даних Правил, рішення приймається Організатором, яке є остаточним і перегляду не підлягає.
5.10. Фонд Заохочень Проекту сформовано за рахунок власних коштів Організатора Рекламного Проекту і використовується виключно для надання учасникам Акції.

6. Порядок, умови і терміни отримання Заохочення Проекту.
6.1. Обмін стічок або оригінальних чеків на скретч-карти з Гарантованими подарунками можна здійснювати в Торгових точках, в яких була придбана акційна чайна продукція ТМ «АЛОКОЗАЙ». З адресами Торгових точок, в яких проходить Акція, а також графіком роботи Промоутерів, у яких можна обміняти стрічки або оригінал касового чека на скретч – карту з зазначеним в ній Гарантованим подарунком, а також отримати Гарантований подарунок, зазначений в указаний скретч – карті можливо ознайомитися за посиланням.
6.2. Здійснювати обмін стрічок або оригіналів чеків скретч-карти з вказаними в ній Гарантованими Подарунками / отримання Гарантованих Подарунків можливо протягом всього акційного періоду.

7. Загальні умови проведення Проекту.
7.1. Всю інформацію про Проект можна отримати на Офіційному Сайті www.alokozay.com.ua.
7.2. Організатор Проекту не несе відповідальності за:
7.2.1. не ознайомлення з Правилами Проекту;
7.2.2. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками / Переможцями проекту обов’язків, передбачених у цих Правилах;
7.2.3. неотримання Гарантованих Подарунків Проекту Переможцем Проекту, яке відбулося не з вини Організатора / Виконавця Проекту;
7.2.4. за наслідки реалізації Гарантованих Подарунків проекту
7.3. Організатор залишає за собою право змінювати умови і терміни дії проекту, про що повинен повідомити шляхом поширення даної інформації на сайті Організатора за посиланням http://alokozay.com.ua/bl2018/
7.4. Даний Проект не є послугою у сфері грального бізнесу.